Aanvraagformulier cliënt - Aanvraagformulieren Thissen & Van den Berg

Ga naar de inhoud


Wanneer u voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking wilt komen is verwijzing door de huisarts noodzakelijk.
Privacy statement.

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien bovenstaand e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Psychologenpraktijk Thissen & Van de Berg  staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Na ontvangst worden de gegevens beschermd conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 Ja
 Nee
 Maandagochtend
 Maandagmiddag
 Maandagavond
 Dinsdagochtend
 Dinsdagmiddag
 Woensdagochtend
 Woensdagmiddag
 Donderdagochtend
 Donderdagmiddag
 Vrijdagochtend
 Vrijdagmiddag


Terug naar de inhoud