De Behandeling

Herkent u een van deze klachten?

Paniekaanvallen, overmatige bezorgdheid, sociale angst, buitensporige verlatingsangst of een fobie? 
Aanhoudende neerslachtigheid, woede-uitbarstingen, uitgeput zonder fysieke oorzaak of aanhoudend rusteloos? 
Storende dwanghandelingen of -gedachten, seksuele problemen of een continu gevoel van vervreemding of gevoelloosheid? 
Zich opdringende herinneringen aan nare gebeurtenissen of iets maar niet kunnen verwerken?  
Gebrek aan assertiviteit, emoties doven via middelen, of een onrealistisch lage zelfwaardering? 
Eetproblemen, impulsiviteit of uzelf snijden of krassen? 

Behandeling bij een psycholoog kan helpen. Op basis van uit de wetenschap en klinische praktijk bekende informatie krijgt u uitleg en hulpmiddelen aangeboden om de klachten te verminderen en er beter mee om te leren gaan. Daarbij passen wij de behandeling aan op het bredere perspectief van uw persoonlijk en sociaal functioneren. 

Hoe gaan we te werk?

De behandeling wordt afgestemd op uw klachten, problemen en persoonlijke kenmerken. Uw hulpvraag staat daarin centraal.
Eerst vindt er een inventarisatie plaats van uw klachten, uw persoonlijke achtergronden en uw persoonlijkheid. 
In het tweede (soms derde) gesprek wordt hierop een plan van aanpak aan u voorgesteld gebaseerd op de vakkennis en ervaring van de psycholoog. 

In sommige gevallen zal de nadruk liggen op het onderzoeken van uw denkpatronen, in andere op het leren uiten of reguleren van uw emoties of het veranderen van uw gedrag.
Wij zoeken samen met u naar afstemming van het behandelplan. 
Wij maken ook gebruik van e-health toepassingen. Dat wil zeggen dat u, naast gesprekken, ook soms digitaal wordt benaderd voor het beantwoorden van vragenlijsten, het volgen van internettherapie, of het schrijven van berichten. 

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van de in onze praktijk meest gangbare therapieën. 

Meest toegepaste therapievormen

Cognitieve gedragstherapie

Dit is de meest gangbare en toegepaste therapie die zich richt op het veranderen van denk- en gedragspatronen via een breed scala aan interventies. Registratie en oefening staan bij deze therapie centraal. Door je gedachten en gedrag te onderzoeken en stapsgewijs te veranderen worden concrete doelen nagestreefd.

Interpersoonlijke therapie

Deze therapie richt zich op het oplossen van problemen die u ervaart in bepaalde gebieden van uw leven, zoals in uw partner- of familierelaties, op uw werk of anderszins. Vaak hebben de problemen te maken met communicatie, teleurstellingen, assertiviteit of bepaalde rollen in uw leven.

Oplossingsgerichte therapie

De behandelaar probeert u door de juiste vragen te stellen, zelf oplossingen te laten bedenken voor uw probleem. Het is niet belangrijk hoe het is ontstaan, of wat de psycholoog vindt, maar juist dat u zélf stap-voor-stap uw gestelde doel bereikt.

EMDR

Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR) is een therapie die zeer effectief is bij het verwerken van traumatische of pijnlijke ervaringen. Doordat je afgeleid wordt door oogbewegingen terwijl je terugdenkt aan pijnlijke ervaringen, wordt de angst of pijn die bij de ervaring hoort verzacht of zelfs volledig gewist.

Acceptance and commitment therapie

Deze therapie richt zich op het accepteren van klachten en er flexibeler mee leren omgaan, en vooral om je door je klachten niet te laten beperken in 'voluit leven'. Daartoe wordt de aandacht gericht op wat voor jou het leven waardevol maakt.

Kortdurende psychodynamische therapie

Hierbij wordt de aandacht gericht op uw (deels onbewuste) emoties. U wordt attent gemaakt op uw meest gebruikte afweermechanismen, en de daaraan ten grondslag liggende angst. Het bewuster ervaren en kunnen uiten van uw emoties leidt tot een rijker leven.

Doel van therapie is grip krijgen op dat wat je kunt beïnvloeden en aanvaarden van dat waar je geen invloed op hebt