Wachtlijst

Er is momenteel een aanmeldstop. De wachttijd voor behandeling voor degenen die op de wachtlijst staan is op dit moment ca 16 weken vanaf aanmelding. 

Bent u flexibel qua afspraakmogelijkheden? 
Soms kunt u sneller terecht doordat wij vaker uitval of afmeldingen hebben door ziekte of corona-klachten. U kunt het bij ons aangeven als u vaak in de gelegenheid bent om op korte termijn te komen. 

Screening
Sinds 1 januari 2022 proberen we via een screening (ca. 35 minuten) na te gaan of u bij ons op de juiste plaats bent voor behandeling. De behandeling wordt na de screening aangevangen zodra er plaats is. Dit zal in de regel 2-4 weken zijn na de screening, maar nooit langer dan 6 weken.
Door de screening voorkomen we dat cliënten lang op onze wachtlijst staan en bij intake alsnog verwezen moeten worden. Daarnaast dient de screening om informatie over u te verzamelen.

Zorgvraagtypering
Een onderdeel van de screening is de afname van een vragenlijst om de zogenaamde zorgvraagtypering vast te stellen. In 2022 wordt in de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Daartoe moet voor iedere cliënt een zorgvraagtypering vastgesteld worden.