Wachtlijst

De wachttijd voor behandeling voor degenen die op de wachtlijst staan is op dit moment ca 14 weken vanaf aanmelding. 

Bent u flexibel qua afspraakmogelijkheden? 
Soms kunt u sneller terecht doordat wij vaker uitval of afmeldingen hebben door ziekte of uitval. U kunt het bij ons aangeven als u vaak in de gelegenheid bent om op korte termijn te komen. Het is ook handig als u ons aangeeft op welke dagde(e)l(en) u kunt afspreken. 

Zorgvraagtypering
Een onderdeel van de screening is de afname van een vragenlijst om de zogenaamde zorgvraagtypering vast te stellen. In 2022 wordt in de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Daartoe moet voor iedere cliënt een zorgvraagtypering vastgesteld worden.