Informatie

Beroepsregistratie

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren.  Voor psychologen geldt dit als zij de titel gz-psycholoog dragen. Iedere vijf jaar wordt de registratie vernieuwd. 
Mariël van den Berg en Toine Thissen zijn BIG-geregistreerd. Eefje Wolfhagen werkt onder supervisie van Mariël en Toine. 

Klachten

Heeft u klacht? Daarvoor heeft onze praktijk een regeling. Eerst proberen we het met u samen op te lossen. Komen we er niet uit, dan zijn er externe mogelijkheden om uw klacht te beoordelen. 

Kwaliteitsstatuut

BIG-geregistreerde behandelaars in de geestelijke gezondheidszorg dienen te beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hier vindt u de statuten van Mariël van den Berg en Toine Thissen

Privacy en gegevensverwerking

Als lid van onze beroepsvereniging, het NIP, hebben wij een beroepscode, waaronder een beroepsgeheim, en behandelen daardoor uw gegevens strikt vertrouwelijk. 
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met betrokken psychologen, of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die informatie. Bij de intake wordt u bijvoorbeeld gevraagd of u toestemming geeft voor rapportage aan uw huisarts. 
Als onderneming hebben wij onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking vastgelegd in een privacyverklaring.