klacht

Klachtenreglement

U heeft een klacht Waar mensen met elkaar werken, ontstaan ook misverstanden. Misschien bent u het niet eens met bepaalde zaken of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door één van de medewerkers, de rekening, of iets anders. Heeft u vragen of klachten, laat het ons dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Bovendien heeft u als cliënt het recht om een klacht in te dienen. Hieronder leest u wat u kan doen en waar u terecht kunt. Samen oplossen          U kunt bellen of een mail of brief schrijven met uw klacht. Uiteraard wordt zo spoedig mogelijk gereageerd, uiterlijk vier weken na de ontvangst van uw klacht.  In een kosteloos gesprek nodigt de behandelaar u uit om over de klacht te vertellen. Daarna zal de behandelaar in het gesprek reageren op uw klacht. Van het gesprek wordt door de behandelaar een samenvatting gemaakt die u vervolgens zal worden toegezonden. U kunt aangeven waar u het niet mee eens bent of wat u toegevoegd wilt zien. Wanneer u het er mee eens bent, laat u dit weten door de samenvatting ondertekend terug te zenden. Wanneer u er in het gesprek samen met de behandelaar niet uitkomt, of u ervaart dat de drempel om uw klacht met de behandelaar te bespreken te groot is, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht kenbaar te maken aan (een van) de praktijkhouder(s). U kunt dan samen met hem/haar in gesprek gaan om uw klacht op te lossen. Ook deze zal een samenvatting maken van het gesprek en een verslag maken; en- met uw toestemming- zal de collega deze samenvatting ook bespreken met de behandelaar. Andere mogelijkheden Wanneer ook dit gesprek niet het gewenste resultaat heeft gehad kunt u terecht bij andere instanties om uw klacht extern te laten behandelen. U kunt hierbij denken aan(de klachtenfunctionaris van) het NIP of LVVP. De behandelaars van Thissen & Van den Berg zijn aangesloten bij deze verenigingen. Het NIP staat voor Nederlands Instituut voor Psychologen en het LVVP staat voor Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen. GZ-psychologen vallen onder het tuchtrecht, dit is geregeld in de wet BIG. U kuntuw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, maar hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Meer informatie vindt u  op de website van het tuchtcollege : https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht Privacy Uw vragen of klachten worden alleen na uw toestemming besproken met anderen.  Alleen met uw schriftelijke toestemming kan de klachtenfunctionaris  en/of klachtencommissie uw dossier inzien. Van uw klacht zal wel een registratie worden bijgehouden, die alleen door de klachtenfunctionaris en/of de klachtencommissie is in te zien. Deze registratie wordt gebruikt om te kunnen signaleren welke klachten er voorkomen.

Voeg je header hier toe