Omzetplafond verzekeraars

In 2022 is een nieuw financieringssyteem ingevoerd in de GGZ (het zorgprestatiemodel). Om de kosten te beheersen hanteren de zorgverzekeraars omzetplafonds. Dat betekent dat wij per verzekeraar jaarlijks een bepaald bedrag mogen declareren. Declareren wij meer dan krijgen we dat niet vergoed. We zijn daarbij gehouden aan de door de verzekeraar en wet vastgestelde tarieven. 

Bent u verzekerd bij CZ?

Eerder dit jaar hebben wij CZ aangegeven dat we het omzetplafond gaan overschrijden dit jaar. Wij hebben toen van CZ geen uitbreiding van het budget gekregen en moesten een tijdelijke patiëntenstop invoeren.  Recent (eind november) is CZ ons alsnog tegemoetgekomen met een budgetverhoging. 
Dit betekent dat we u in 2022 alsnog kunnen aannemen als cliënt.
Het kan zijn dat we u eerder hebben laten horen dat dit niet mogelijk was. Indien we ruimte hebben nemen we in december contact met u op voor een eerste afspraak. 
Dit geldt voor de verzekerden van de koepel van CZ: CZ direct, Nationale Nederlanden, Ohra en Just.

Bent u ergens anders verzekerd?

Op dit moment zijn er voor de overige verzekeraars geen beperking qua aanmelding.
In de figuur hiernaast kunt u opzoeken onder welke koepel van verzekeraars uw zorgverzekering valt. 

Bent u verzekerd bij VGZ?

Voor de VGZ verzekerden bereiken wij in november het omzetplafond. Wij hebben verhoging aangevraagd, maar VGZ kon ons daarin niet tegemoetkomen. 
Wij kunnen u in 2022 niet meer aannemen als cliënt. 

Let op: dit geldt voor de koepel van VGZ-verzekerden.  Hieronder vallen ook: IZZ, IZA, UMC, Univé, Zekur, en Bewuzt. 
We kunnen u wel op onze wachtlijst voor behandeling in 2023. 

U hebt wel recht op behandeling en kunt zelf hier een vervangende zorgaanbieder zoeken of Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ bellen tel. 088-1311611