Omzetplafond verzekeraars

In 2022 is een nieuw financieringssyteem ingevoerd in de GGZ (het zorgprestatiemodel). Om de kosten te beheersen hanteren de zorgverzekeraars omzetplafonds per kalenderjaar. Dat betekent dat wij per verzekeraar jaarlijks een bepaald bedrag mogen declareren. Declareren wij meer dan krijgen we dat niet vergoed. We zijn daarbij gehouden aan de door de verzekeraar en wet vastgestelde tarieven.  Daarnaast zijn we contractueel verplicht de cliënten die al bij ons in behandeling zijn, toch door te behandelen (ook als we het omzetplafond overschrijden). 
Actueel 
Wij hebben bij VGZ op basis van de prognose over de eerste drie maanden van ons jaar, verhoging van het omzetplafond aangevraagd. Helaas heeft VGZ dit afgewezen. 

Bent u verzekerd bij het VGZ?

Voor de VGZ verzekerden bereiken wij, naar verwachting, in het najaar het omzetplafond. Wij hebben verhoging van het budget aangevraagd, maar VGZ kon ons daarin niet tegemoetkomen. 

Wij hanteren daarom voorlopig (vanaf 3 mei) een aanmeldstop voor verzekerden van VGZ.
U kunt zich niet aanmelden bij ons. 

Let op: dit geldt voor de koepel van VGZ-verzekerden.  Hieronder vallen ook: IZZ, IZA, UMC, Univé, Zekur, en Bewuzt. 

Mogelijk kunnen wij later dit jaar (najaar) de aanmeldstop opheffen.  

Wat kunt u doen? 
U hebt wel recht op behandeling en kunt zelf hier een vervangende zorgaanbieder zoeken. 
Of u belt Zorgadvies en Bemiddeling van VGZ tel. 088-1311611. 

Bent u ergens anders verzekerd?

Op dit moment zijn er nog geen beperkingen u aan te melden bij  onze praktijk. 
Weet u niet onder welke koepel uw verzekering valt? 
Hieronder vindt u een overzicht van de koepels in 2023.