Mariël van den Berg

Mariël van den Berg is GZ-psycholoog en geregistreerd in het BIG-register onder nummer 29063757625. Vanaf 1 januari 2018 is zij de opvolger van Harry Barendse en is zij mede praktijkhouder geworden van Thissen & van den Berg.

Mariël heeft in 1995 haar doctoraal examen psychologie behaald. Sinds 2000 heeft zij zich gericht op het behandelen en onderzoeken van diverse eerstelijns psychologische klachten. Binnen een instelling waar zowel Basis GGZ als specialistische GGZ wordt verricht, heeft zij in 2005 haar registratie tot GZ-psycholoog behaald. Tevens is zij van 2009-2014 praktijkopleider voor de opleiding tot GZ-psycholoog geweest.
Naast individuele behandeling van diverse psychische problemen (zoals bv. angst, depressie, dwangklachten, autisme en ADHD) heeft zij ook veel ervaring met relatie-problematiek en seksuele problemen. In een samenwerkingsverband met het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft zij veel patiënten met fertiliteitsproblematiek begeleid.
Naast deze activiteiten heeft Mariël veel ervaring op het gebied van arbeids- en gezondheidspsychologie en begeleidt/coacht zij mensen met werkgerelateerde problemen (stress, burn-out, arbeidsconflicten) en ondersteunt zij hen in het reïntegratieproces. Zij was trainer voor diverse bedrijven (omgaan met stress, omgaan met agressie op het werk, conflictbeheersing) en verzorgde ook loopbaanbegeleiding en -onderzoek en managementbegeleiding.

In de therapie zal zij samen met de cliënt op zoek gaat naar een behandelwijze die het beste bij die persoon past, variërend van praktisch en doelgericht (zoals bv cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie) tot verkennend en inzichtgevend.
Zij is lid van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), NVVS (Nederlandse Vereniging voor Seksuologen) en LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten