Toine Thissen

Toine heeft een sabbatical (verlof) van 29 april t/m 5 juli 2024. Voor praktijkzaken raadpleegt u zijn collega’s Mariël van den Berg of Judith Timmermans. Momenteel neemt hij daarom geen nieuwe cliënten meer aan. Mocht u contact met hem willen, kunt u mailen naar toine@psyschijndel.nl, hij zal uw mail dan na zijn terugkeer (dus na 5 juli) beantwoorden. 

Toine Thissen is gezondheidszorgpsycholoog en geregistreerd in het BIG-register onder nummer 99050956125. 
Hij deed in 1989 doctoraal examen in de psychologie en werkte acht jaar als docent en wetenschappelijk onderzoeker voor de sectie Psychogerontologie aan de universiteit in Nijmegen. Hier deed hij ervaring op met groepswerk met ouderen en studenten. Hij was zes jaar lang stage-coördinator en begeleidde als zodanig veel studenten in deze moeilijke fase van de studie. Daarnaast werkte hij als psycholoog ruim 15 jaar in meerdere zorginstellingen. Hij deed psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek en de begeleiding van verzorgende teams bij problemen in de omgang met patiënten. Daarnaast begeleidde hij patiënten (en hun familieleden) die de laatste fase van hun leven in een zorginstelling doorbrachten. Zodoende deed hij kennis op over dementie, rouw, beroerte, mantelzorg en de terminale fase. Sinds 2000 werkt hij als eerstelijnspsycholoog. In 2008 startte hij samen met Harry Barendse de huidige praktijk, die op dat moment de eerste psychologenpraktijk was in Schijndel. 

Toine combineert interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke therapie, acceptance and commitment therapie en kortdurende psychodynamische therapie.  Hij is gespecialiseerd in interpersoonlijke thema’s als hechting, eenzaamheid, partnerrelatieproblematiek en intergenerationele relaties. In 2004 is hij opgeleid als EMDR-therapeut en heeft sindsdien veel ervaring opgedaan in het behandelen van traumatische ervaringen en persoonlijkheidsproblematiek met EMDR. Samen met Harry Barendse is hij auteur van de Hetero-Anamnestische Persoonlijkheidsvragenlijst (H.A.P.). Als zodanig houdt hij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek op het gebied van persoonlijkheid.

Toine woont samen en is vader van twee kinderen. In zijn werk als therapeut streeft hij naar oprechte betrokkenheid en poogt hij cliënten te helpen grip te krijgen op hun leven voor zover mogelijk en niet-verwerkte emoties de ruimte te geven zodat dit helpt onvolkomenheden, teleurstellingen of krenkingen te kunnen aanvaarden. Toine gelooft dat geluk voortkomt uit verbondenheid met medemensen en uit plezier aan de ervaringen en mogelijkheden die het leven biedt.